panoramische foto's van landschappen, of meerder foto's van een landschap aan elkaar "geplakt".

Bollen velden

In de kop van Noord-Holland, zijn veel bollenvelden te vinden. Zowel Tulpen, zoals hier en Hyacinten, op andere plekken.

Drogende uiterwaarden

Langzamerhand zakt het water niveau weer van de IJssel met grote plassen achterlatend. Vele vogels (ganzen en meeuwen) nemen hun plek weer in.

Hoog water II

Duidelijk is de vaargeul te onderschijden van de rest van de watervlakte. De rivier wordt bij hoog water enorm. Let vooral ook op de twee zwanen op de voorgrond

Hoog water in de IJssel

Wanneer aan het einde van de winter de sneeuw in de alpen smelt, komt de waterstand in de Nederlandse rivieren hoog te staan. Zo hoog dat de zomerdijken overstromen en de uiterwaarden onder lopen. De rivier wordt dan gauw enkele malen zo breed (kijk naar de vaargeul met de groene en rode paaltjes).

ketelmeer in de Adamello groep

Daar waar ooit een gletsjer heeft gelegen blijft een kom vormig meertje achter, een z.g. ketelmeer. Deze vorm onstaat doordat de gletsjer deze zelf heeft uitgeslepen. Daaromheen zijn vaak pieken te vinden, deze zijn van de oorspronkelijke berg over gebleven en worden "Hornen" genoemd. De beroemste is wel de Matterhorn.

rotspiek

Tijdens een beklimming van een berg deze piek gefotografeerd. Deze staat als een rots op de berg.

trentino

zomaar een onbeduidende berg in het Trentino gebied. Door de berg te "omlijsten" met de grindweg en de wand van een andere berg krijg je mooie coulissen.

winter in de voorster klei

In de uiterwaarden van de Voorsterklei (net ten noorden van Zutphen) overwinteren diverse ganzen. Hier zijn Kolganzen en Brandganzen bij elkaar te zien. Op de achtergrond is nog net de ruïne Nijenbeek.

Zicht op Zutphen

Wel zicht op de stad, maar over een grote watervlakte. Het water staat ook weer niet zo hoog want een haag van meidoorn komt nog boven het water uit.